Logowanie Rejestracja
Rozwiń sub menu

Szkoła dziedzictwa. Działaj!


Szkoła dziedzictwa. Działaj!

2017/2018

 

Trzecia edycja programu edukacyjnego „Szkoła Dziedzictwa” odbywa się pod hasłem: działaj! Udział w trzydniowym szkoleniu przygotował uczestniczki i uczestników do przeprowadzenia w swoich szkołach projektu edukacyjnego popularyzującego postaci historyczne, działające na rzecz lokalnej społeczności, wykorzystując do tego celu metodę dydaktyczną jaką jest film. Inspiracją dla tegorocznej edycji są rocznice utworzenia dwóch ważnych dla Poznania i Wielkopolski instytucji, wpisujących się w nurt pracy organicznej: spółki Bazar oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Podczas wykładów przybliżyliśmy uczestnikom i uczestniczkom historyczne i współczesne ujęcie pracy organicznej oraz znaczenie i możliwości edukacji filmowej we współczesnej szkole. Natomiast podczas części praktycznej, czyli warsztatów filmowych, nauczyciele i nauczycielki zdobyli wiedzę i umiejętności potrzebne, aby stworzyć scenariusz filmowy,  zorganizować i zaplanować pracę w terenie oraz samą realizację filmu i obróbkę zgromadzonego materiału wizualnego i dźwiękowego. Celem warsztatu było przygotowanie nauczycieli/-ek do pracy ze szkolną grupą projektową, która będzie realizowała różne zadania w ramach Szkoły dziedzictwa. Działaj! a ich produktem finalnym będzie film o wybranym bohaterze/-ce z przeszłości – lokalnym działaczu/-ce, organiczniku/-czce.

Do udziału w trzeciej edycji programu zaprosiliśmy nauczycielki i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski, które/którzy po zakończeniu części szkoleniowej, realizują w swoich szkołach projekty edukacyjne z wykorzystaniem metody dydaktycznej jaką jest film. 

 

Partnerem merytorycznym „Szkoły dziedzictwa. Działaj!” jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Program jest objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania, Pana Jacka Jaśkowiaka oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Nagrodzone szkoły:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach
  • Szkoła Podstawowa w Śnieciskach
  • Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Wielichowie

 

Jury postanowiło wyróżnić projekty szkół:

  • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum Dębinka w Poznaniu
  • Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach

Ponadto Jury postanowiło wyróżnić Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum i Liceum im. Ks. Piotra Skargi w Szamotułach za film, który stanowił w tegorocznej edycji obowiązkowy komponent działań projektowych.

 

Uroczysta gala i wręcznie nagród odbędą się 4 czerwca 2018 r. w Bramie Poznania.

 

GRATULUJEMY!

 
Brama Poznania Bilety on-line