Logowanie Rejestracja
Rozwiń sub menu

Szkoła dziedzictwa. Wielokulturowość


 

Szkoła dziedzictwa. Wielokulturowość

2016/2017

Druga edycja programu edukacyjnego „Szkoła Dziedzictwa” odbyła się pod hasłem: wielokulturowość. Zjawisko wielokulturowych relacji jest silnie zakorzenione w historii naszego kraju, tym razem jednak organizatorom zależało przede wszystkim na zwróceniu uwagi na lokalne wymiary relacji międzykulturowych. Zachęciliśmy szkoły do zbadania, czy w ich regionie, mieście, miasteczku, wsi były lub są obecne doświadczenia wielokulturowe. Jakie są ślady „spotkań” różnych kultur w lokalnych społecznościach? Czy dziś także mają miejsce, jakie jest ich współczesne oblicze? To pytania, na które odpowiedzią stały się projekty edukacyjne zrealizowane w szkołach.

 

Podczas wykładów przybliżyliśmy uczestnikom i uczestniczkom historyczne i współczesne ujęcie wielokulturowości. Natomiast podczas praktycznych warsztatów nauczyciele i nauczycielki poznali dwie metody dydaktyczne, które mogli wykorzystać przy przeprowadzaniu własnego projektu w szkole.

 

Do udziału w drugiej edycji programu zaprosiliśmy nauczycielki i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy po zakończeniu części szkoleniowej odbywającej się w Bramie Poznania zorganizowali w swoich szkołach projekty edukacyjne z wykorzystaniem metod dydaktycznych: lapbook oraz etnografii performatywnej.

 

Partnerem merytorycznym „Szkoły dziedzictwa. Wielokulturowość” jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Program jest objęty nonorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania, Pana Jacka Jaśkowiaka.

 

 

Nagrodzone szkoły:

  • Szkoła Podstawowa w Śnieciskach
  • Gimnazjum im. Kazimierza III Wielkiego w Pyzdrach
  • Szkoła Podstawowa nr 20 w Poznaniu

 

Komisja postanowiła wyróżnić projekty szkół:

  • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jakuba Wujka w Siennie
  • III Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Kantego w Poznaniu
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Szamotułach
  • Zespół Szkół im. Jana Brzechwy w Szamotułach
  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łowyniu

GRATULUJEMY!


Lista projektów

Brama Poznania Bilety on-line