Logowanie Rejestracja
Rozwiń sub menu

Wielokulturowy Poznań - obrazy z wczoraj i dziś

Informacje szczegółowe

Jesteśmy grupą młodzieży z III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu. Reprezentujemy klasy 1a i 2a Pitagoras, specjalizujące się w matematyce i fizyce. Nasze zainteresowania nie ograniczają się jednak do przedmiotów ścisłych. Nawiązujemy do tradycji naszej szkoły, w której kształcenie i wychowanie humanistyczne młodzieży było zawsze bardzo istotne. Wobec tego nie zawahaliśmy się w podjęciu pracy nad przygotowaniem projektu edukacyjnego we współpracy z Bramą Poznania ICHOT. Sięgając do tradycji III LO przy ulicy Strzeleckiej 10, którego historia łączy się z obrazem wielokulturowego Poznania, zatytułowaliśmy nasz projekt: Wielokulturowy Poznań - obrazy z wczoraj i dziś.

 

Prace rozpoczęliśmy od burzy mózgów, by zgromadzić ważne pomysły i wybrać najciekawsze. Promocją naszego projektu i uzasadnieniem tematu jest film zrealizowany w animacji poklatkowej. Założyliśmy, iż nawiążemy do historii Poznania i do jego współczesności, by pokazać obrazy świadczące o wielokulturowości naszego miasta dawniej i dziś. Nie założyliśmy ukazania pełnego rysu historycznego, chronologicznego, lecz przyjęliśmy opracowanie tematu poprzez przywołanie wybranych obrazów.

 

Początek realizacji projektu zaplanowaliśmy na 12 stycznia 2017r., wpisując się w program obchodów XX Dnia Judaizmu w Poznaniu. W Siedzibie Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich uczestniczyliśmy w wykładzie Iany Dobrovolskiej i Miriam Klimovej na temat: "Żydowskie święta pielgrzymie". Biorąc udział w tych dniach w Krakowskim Salonie Poezji, wsłuchiwaliśmy się w mistrzowską recytację "Koncertu Jankiela" w wykonaniu niezwykłego artysty krakowskiego - Jerzego Treli.

 

Ważnym punktem naszych badań projektowych było spotkanie z ambasadorami historii i kultury Żydów w Poznaniu. W tym celu ponownie udaliśmy się do Siedziby Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich na ul. Stawną 10, gdzie przyjęła nas Przewodnicząca Gminy pani Alicja Kobus. Tutaj mieliśmy możliwość bycia w sali synagogi na piętrze, w części dla mężczyzn i w części dla kobiet, gdzie wysłuchaliśmy prelekcji biblisty prezbitera Adama Prozorowskiego na temat judaizmu oraz związku judaizmu z chrześcijaństwem. Podczas interaktywnego wykładu prowadzonego przez księdza proboszcza Adama Prozorowskiego zapoznaliśmy się z wybranymi judaikami i ich przeznaczeniem, ze znaczeniem Tory w judaizmie, a ponadto oboje Prelegenci wprowadzili nas w żydowskie święta, takie jak: Szabat, Purim, Pesach, Chanuka. Wrażenia z niezwykłego spotkania w synagodze przy ul. Stawnej 10 utrwaliliśmy w fotografii i artykule, który został zamieszczony na stronie Gminy w dziale edukacji. Postanowiliśmy zbadać również intrygującą nas historię Bambrów w Poznaniu i w tym celu udaliśmy się do Muzeum Bambrów Poznańskich na spotkanie z panem Aleksandrem Kublem, który barwną gwarą wprowadził nas w tajniki obecności Bambrów w naszym mieście. Efekty tej części pracy projektowej zaprezentowaliśmy w formie artykułu, lapbooka i zdjęć.

 

Ze spotkania w Muzeum Bambrów i w Siedzibie Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Poznaniu powstały nasze prace literackie: "Kartki z dzienników mieszkańców Poznania", "Hagada - historia żydowskiej rodziny", w których udokumentowaliśmy zdobytą wiedzę, dając upust swoim pisarskim zamiłowaniom i talentom. Za celowe uznaliśmy badanie tego, co łączy narody, kultury, religie i odnieśliśmy się do dziedzictwa nie tylko materialnego, ale także duchowego. Zagadnienia związane z judaizmem zgłębiliśmy w synagodze, a w Muzeum Narodowym uczestniczyliśmy w wykładzie na temat prawosławia w kontekście obrazu Teodora Axentowicza "Święto Jordanu". Na podstawie tego wykładu poprowadziliśmy lekcję języka polskiego dla naszych rówieśników, która była poświęcona zarazem rozwijaniu umiejętności interpretacji i analizy dzieła plastycznego wpisanego w kontekst kulturowy.

 

Zainspirowała nas również architektura świątyń na mapie wielokulturowego Poznania, które istniały w przeszłości, ale  obecne i dziś. Symbolikę religijną - wpisaną w architekturę synagogi, cerkwi oraz kościołów katolickich na przykładzie Katedry na Ostrowie Tumskim i Fary Poznańskiej.

 

Uwidocznienie wielokulturowego Poznania w obrazach z wczoraj i dziś służyć ma w naszym przekonaniu eliminacji negatywnych postaw wobec "innych" i zwalczaniu stereotypów. W tym celu przygotowaliśmy lekcje w formie warsztatów dla naszych rówieśników z klas pierwszych i drugich. Podczas zajęć wykorzystaliśmy przygotowaną prezentację na temat wielokulturowości współczesnego Poznania, wyniki przeprowadzonej ankiet, a wytworem pracy grup są plakaty i ulotki promujące postawę tolerancji, ponadto lapbook na temat kultury Romów i plakaty przedstawiające interpretację obrazu Aleksandra Gierymskiego "Święto trąbek" (w nawiązaniu do święta Jom Kipur) oraz wiersza ks. Jana Twardowskiego "Podziękowanie".

 

Przygotowaliśmy także mapę interaktywną, na której wskazaliśmy punkty w topografii współczesnego Poznania będące dowodem jego wielokulturowości. Zapraszamy na wycieczkę trasą wielokulturowego Poznania dawniej i dziś! (link do mapy poniżej)

 

Wszystkie materiały opracowane przez nas podczas realizacji projektu, będące dowodem naszych dociekań i twórczych działań, zamieściliśmy na utworzonym tematycznym blogu. Przygotowując projekt "Wielokulturowy Poznań - obrazy z wczoraj i dziś", znaleźliśmy się na kulturowych szlakach, na których spotkaliśmy ciekawych ludzi, wzbogaciliśmy wiedzę na temat historii i kultury naszego miasta oraz mieliśmy możliwość zweryfikowania naszych postaw. Ważne było dla nas,  mogliśmy wykazać się swoimi zdolnościami, kreatywnością, jak również zaangażować się tak, by poczuć się odpowiedzialnymi za wykonywane zadania. Efekty naszej pracy planujemy w całości zaprezentować na forum szkoły podczas sesji połączonej z warsztatami. Zamierzamy kontynuować prowadzenie warsztatów na temat wielokulturowości dla naszych rówieśników, uznając to zadanie za priorytetowe.

 

Udział w projekcie dał nam możliwość zbadania naszego dziedzictwa kulturowego, a zarazem pozwolił, byśmy stali się jego współtwórcami odpowiedzialnymi za utrwalenie.


Autorzy:
Uczniowie III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu pod opieką pani Róży Połeć (nauczyciel języka polskiego).

 

Blog:

http://wielokulturowypoznan.blog.pl/

Mapa interaktywna:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1UYvwwXvl8npyH7y_R3q-0G1xGYU&hl=pl&ll=52.38782738743269%2C16.93181514999992&z=13


Czas trwania projektu: 2017-01-12 - 2017-04-06
Etapy edukacyjne: Szkoła ponadpodstawowa

Instytucja: III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu
Adres instytucji: ul. Strzelecka 10, 61-845 Poznań

Zobacz film
Zobacz plik
Zobacz plik
Autor: Róża Połeć
Brama Poznania Bilety on-line